หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจัดทำโครงการขุดลอกเหมืองกลางคลองบง หมู่ที่ ๑ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๘,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2567 ]จ้างจัดทำโครงการขุดลอกสวะหนองบัวเขียวถึงสระหลวง หมู่ที่ ๔ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2567 ]จ้างจัดทำโครงการขุดลอกเหมืองกลางคลองบง หมู่ที่ ๑ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๘,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2567 ]จ้างจัดทำโครงการขุดลอกเหมืองกลางคลองบง หมู่ที่ ๑ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๘,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๙๕๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๙๕๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๙๕๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๘๓๒ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2567 ]จ้างจัดทำโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดซอยลานมัน หมู่ที่ ๗ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๕๙,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2567 ]

(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 53