หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. ๕๔-๐๑๐ สายท่าวิเศษ-ลานตาเมือง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖,๗๘๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กคลองสีฟัน บ้านท่าวิเศษ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล กว้าง ๑ เมตร ลึก ๑ เมตร ยาว ๒,๕๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กคลองสีฟัน บ้านท่าวิเศษ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล กว้าง ๑ เมตร ลึก ๑ เมตร ยาว ๒,๕๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. ๕๔-๐๑๐ สายท่าวิเศษ-ลานตาเมือง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖,๗๘๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๖๘๕ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางหน้าบ้านลุงทรงถึงโรงเรียนเขาทอง หมู่ที่ ๒ บ้านท่าวิเศษ - หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่ไชยเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 ก.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางหน้าบ้านลุงทรงถึงโรงเรียนเขาทอง หมู่ที่ ๒ บ้านท่าวิเศษ - หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่ไชยเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 มิ.ย. 2562 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔๗,๐๐๐ บาท ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2562 ]ซื้อสิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน ๒ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๗๖๘ บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4