หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.๕๔-๐๑๐ สายท่าวิเศษ-ลานตาเมือง-หนองตาเพ็ง ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ธ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนบ้านกมลราษฎร์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไหม้ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนบ้านกมลราษฎร์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไหม้ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านนาแพะ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ บ่อ ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ๑ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านนาแพะ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ บ่อ ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ๑ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. ๕๔-๐๑๐ สายท่าวิเศษ-ลานตาเมือง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖,๗๘๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กคลองสีฟัน บ้านท่าวิเศษ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล กว้าง ๑ เมตร ลึก ๑ เมตร ยาว ๒,๕๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กคลองสีฟัน บ้านท่าวิเศษ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล กว้าง ๑ เมตร ลึก ๑ เมตร ยาว ๒,๕๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. ๕๔-๐๑๐ สายท่าวิเศษ-ลานตาเมือง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖,๗๘๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 มี.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4