หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ภายในเขตตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ทุกวัน (หยุดเก็บเฉพาะวันอาทิตย์) ในอัตราตันละ ๗๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕,๖๖๙ บาท (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ภายในเขตตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ทุกวัน (หยุดเก็บเฉพาะวันอาทิตย์) ในอัตราตันละ ๗๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕,๖๖๙ บาท (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ภายในเขตตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ทุกวัน (หยุดเก็บเฉพาะวันอาทิตย์) ในอัตราตันละ ๗๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕,๖๖๙ บาท (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบเคพซีล สายฝั่งเหมืองดงไทยทิศเหนือ หมู่ที่ ๕ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบเคพซีล สายบ้านนางอนงค์ ประกิจ หมูที่ ๓ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบเคพซีล สายซอย ๑ ฝั่งตะวันออก ท่าวิเศษ หมู่ที่ ๒ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบเคพซีล สายบ้านนางรวม หมู่ที่ ๔ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการขุดลอกลำเหมืองคลองขมิ้น หมู่ที่ ๙ เป็นเงิน ๗๔,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล เป็นเงิน ๔๙๗,๐๐๐บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายเขารวก หมู่ที่ ๒-๙ เป็นเงิน ๒๖๖,๑๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22