หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สท.ถ. ๕๔-๐๐๕ สายคลองกระดาษ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าวิเศษ ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สท.ถ. ๕๔-๐๐๕ สายคลองกระดาษ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าวิเศษ ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ เป็นเงิน ๓๗,๐๐๕ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการประกวด จำนวน ๑๙ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๑๔๕ บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2565 ]ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๑๘,๗๕๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดหาพลุดอกไม้ไฟ พร้อมติดตั้งและจุดพลุไฟและรื้อถอน เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียง วงดนตรี ระบบไฟฟ้า ไฟประดับ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๗,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านกมลราษฎร์ จำนวน ๑๐๐ วันๆละ ๒๑ บาท/คน นักเรียนจำนวน ๕๐ คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๕,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริมนม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านกมลราษฎร์ และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๖,๑๑๘.๖๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 28