หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ เป็นเงิน ๕,๘๒๕ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย จำนวน ๑๙ รายการ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย จำนวน ๑๙ รายการ เป็นเงิน ๒๐,๐๓๗.๘๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย จำนวน ๑๙ รายการ เป็นเงิน ๒๐,๐๓๗.๘๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมารื้อถอนผนังห้องกระจกพร้อมติดตั้งใหม่ รวมเป็นเงิน ๑๙,๕๔๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ค. 2564 ]ซื้อจานดาวเทียมพร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ชุดๆ ละ ๔,๒๙๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๘๗๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมคอสะพาน สะพานมิตรภาพไทยลาว หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย เป็นเงิน ๒๐๖,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2564 ]ซื้อเสื้อผ้าไทยให้กับนักเรียนในโครงการช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลน จำนวน ๔๗ ตัวๆ ๑๖๐ บาทเป็นเงินทั้งหมด ๗,๕๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2564 ]ซื้อหนังสือเรียนระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านกมลราษฎร์ จำนวน ๖๙ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๑๒๖ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8