หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2565 ]ซื้อยางพร้อมบริการเปลี่ยนยางรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บต ๗๐๖๓ สท (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๐๕-๐๐๐๑) เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2565 ]ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ตอมพิวเตอร์ RICOH SP ๒๓๐ จำนวน ๔ ตลับๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๒๔ เปลี่ยนชุดสายพานลำเรียงหมึกใหม่ เป็นเงิน ๖,๙๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๗,๙๕๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2564 ]ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูกๆละ ๓,๙๐๐ บาท เป็นเงิน ๗,๘๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถ ปภ.(ภู้ชีพกู้ภัย) ทะเบียน นข ๒๓๗๙ สท (เลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๒) จำนวน ๑๓ รายการ เป็นเงิน ๙,๑๘๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๑ รายการ เป็นเงิน ๙๙,๙๙๕ บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ เป็นเงิน ๒๔,๗๖๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14