หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๖๘๕ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางหน้าบ้านลุงทรงถึงโรงเรียนเขาทอง หมู่ที่ ๒ บ้านท่าวิเศษ - หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่ไชยเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 ก.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางหน้าบ้านลุงทรงถึงโรงเรียนเขาทอง หมู่ที่ ๒ บ้านท่าวิเศษ - หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่ไชยเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 มิ.ย. 2562 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔๗,๐๐๐ บาท ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2562 ]ซื้อสิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน ๒ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๗๖๘ บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๒๒ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๔๙๔.๕๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เอกสารโล่ง จำนวน ๒ หลัง เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๓๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2562 ]ซื้อซื้อจัดซื้อสังกะสีขาว กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องครอบข้าง จำนวน ๘ รายการ เป็นเงิน ๙๘,๙๐๔ บาท (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายซอย ๑ บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ ๓ ถึงบ้านโค้งเจริญ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายซอย ๑ บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ ๓ ถึงบ้านโค้งเจริญ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 มี.ค. 2562 ]

  (1)     2      3