หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   27 มิ.ย. 2562 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล   25 มิ.ย. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไขยมงคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   25 มิ.ย. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561   19 มิ.ย. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)   6 พ.ค. 2562 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)   6 พ.ค. 2562 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร (ตำแหน่ง ปลัด อบต.)   6 มี.ค. 2562 85
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น (ตำแหน่งนิติกร)   12 ก.พ. 2562 100
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น (การเงิน)   12 ก.พ. 2562 88
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น (ครู)   12 ก.พ. 2562 81
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 มิ.ย. 2556
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
โทรศัพท์ : 055-615-691 โทรสาร : 055-615-692
จำนวนผู้เข้าชม 3,062,860 เริ่มนับ 20 มิ.ย. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com