หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
วัดใหญ่เมืองโบราณ ลำธารแม่มอกดี
ก๋วยสลากบั้งไฟประเพณี สามัคคีสามถิ่นไทย
วัดใหญ่ไชยมงคล
คำขวัญประจำตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล
กลุ่มภาคเหนือ
กลุ่มภาคกลาง
กลุ่มภาคอีสาน
การแต่งกายสามภาคของชาวบ้านใหม่ไชยมงคล
ประเพณีลอยกระทง ประเพณีอันดีงาม
แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวบ้านใหม่ไชยมงคล
โล่เกียรติคุณ แสดงถึงผลงานการพัฒนาตำบล
ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ในทุกๆด้าน
ของตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.chaimongkol.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล
อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
  
 
 
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศแผน เพิ่มเติม ฉ.2 ปี 2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉ.๒ ปี 2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ ใช้แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล ประจำปี 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
Strategy Map แผนดา เนนิ ธรุ กจิอยา่ งตอ่ เนอื่ งส าหรบัการบรหิ ารความพรอ้ มตอ่ สภาวะวกิ ฤต (BCP) อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
แผนดำเนินงานประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 97  
 
แผนดำเนินงานประจำปี 62 [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 142  
 
5แผนติดตาม ต.ค.๕๙-มี.ค.๖๐ [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 127  
 
4แผนดำเนินงาน ปี ๖๑ [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 153  
 
  (1)     2   
   
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-615-691
 
เริ่มนับ วันที่ 20 มิ.ย. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
โทรศัพท์ : 055-615-691 โทรสาร : 055-615-692
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล
จำนวนผู้เข้าชม 4,730,589 เริ่มนับ 20 มิ.ย. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10