หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 7 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน มกราคม2563 [ 12 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 52  
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
รายงานการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
  (1)