หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 64 [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ นโยบายการบริหารงานบุคคล [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน ของอบต.บ้านใหม่ฯ [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศ มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 2 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)