หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 63 (รอบ 6 เดือน) [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันทุจริต ประจำปี 2562(รอบ12 เดือน) [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันทุจริต ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศแสดงการรายงานผลการดำเนินงาน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล ในไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศแสดงรายงานผลการดำเนินงาน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล [ 24 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
  (1)